National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Seminars, symposiums, colloquia International Academic Conferences

International Academic Conferences

Since 1989, the Slavonic Library systematically maps the activities of Russian, Ukrainian and Byelorussian exile from the Soviet Union. Because of the character of its collection, the Slavonic Library represents one of the centres of world-wide research about the issue of emigration. It has been precisely the issue of emigration that has become the subject of all large international conferences that the library hosted in recent years.

1995

Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace mezi světovými válkami v Československu. Výsledky a perspektivy soudobého výzkumu. Fondy Slovanské knihovny a pražských archivů

Russian, Ukrainian and Byelorussian exile in the interwar Czechoslovakia. Outcomes and perspectives of the current research. Collection of the Slavonic Library and Prague archives.
co-organisers: Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v České republice
date: 14-15 August 1995

Proceedings available

1996

Ukrajinská svobodná univerzita (1921-1996) – konference věnovaná 75. výročí založení univerzity
Ukrainian Free University (1921-1996) – conference dedicated to the 75th anniversary of founding of the university
co-organiser: Ukrainian Free University in Munich
date: 29-30 November 1996

Proceedings available

uvu-cover.jpg

2000

Dny Mariny Cvetajevové - Všenory 2000 : nové výsledky výzkumu
Days of Marina Tsvetaeva – Všenory 2000: New research outcomes
co-organisers: Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, the town Všenory
date: 12-14 June 2000

Proceedings available

tsvetaeva2002-cover.jpg

2002

Dmytro Čiževskyj – osobnost a dílo (mezinárodní konference k 25. výročí úmrtí)

Dmytro Chyzhevskyj – The man and his work (International conference dedicated to the 25th anniversary of his death)
co-organisers: Filozofický ústav Akademie věd České republiky, Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
date: 13-15 June 2002

Proceedings available

chyzhevskyi-cover.jpg

2003

Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu (K 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze)
Ukrainian visual arts in the interwar Czechoslovakia (Dedicated to the 80th anniversary of founding of the Ukrainian Studio of Visual Arts in Prague)

 

Proceedings available

co-organisers: Česká asociace ukrajinistů, Ukrajinská iniciativa v České republice, Ukrainian Embassy in the Czech Republic
date: 12-14 November 2003
ukraj-um.jpg

2005

Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze: Ztráty a nálezy (mezinárodní vědecká konference věnovaná 80. výročí založení muzea)

Museum of Liberation Struggle of Ukraine in Prague: Lost and found (Dedicated to the 80th anniversary of founding of the museum)
co-organisers: Česká asociace ukrajinistů, Ukrajinská iniciativa v České republice, Sdružení Ukrajinek v České republice, Ukrainian Embassy in the Czech Republic
date: 12-14 October 2005

Conference timetable
Proceedings available

mobu-cover.jpg

2007

Dmytro Antonovyč a ukrajinské umění: organizátor vědy, vzdělanosti a muzejnictví v emigraci (konference pořádaná u příležitosti 130. výročí Antonovyčova narození)

Dmytro Antonovych and Ukrainian art: Organiser of science, art and museums in exile (on the occasion of 130 anniversary of Antonovych’s birth)
co-organisers: Ukrainian Embassy in the Czech Republic, RUTA – občanské sdružení, Česká asociace ukrajinistů, Sdružení Ukrajinek v České republice
date: 12–14 September 2007

Conference timetable
Proceedings available

antonovyc.jpg

2008

Život plný střetů: konference věnovaná životu a dílu historika Jana Slavíka (1885–1978) pořádaná u příležitosti 30. výročí jeho úmrtí
Life of Clashes: a conference dedicated to the life and work of the historian Jan Slavík (1885–1978) organized on the occasion of the 30th anniversary of his death

Organized with the support of Slovanský ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i.
date: 29.–30. April 2008

Conference timetable
Proceedings available

slavik-cover.jpg
Ruská emigrantská kultura a humanitní vědy v meziválečném Československu: oblasti odborné vzájemné spolupráce
Culture of the Russian Emigration and Humanities in Inter-war Czechoslovakia: Spheres of Cooperation
General organisers: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Institut slavianovedeniia RAN (Moscow)
date: 8–10 October 2008
Conference timetable (in Russian)

2010

Ukrajinská povstalecká armáda jinak: v literatuře, umění a kultuře
Ukrainian Insurgent Army (UPA) Another Way: In Literature, Art and Culture
co-organiser: RUTA – občanské sdružení
date: 21–22 October 2010
The event was supported by the Ukrainian Free University Foundation in New York and the Association of UPA Members.

Conference timetable
Proceedings available
Photogallery

ukrajinska-pa.jpg

 

Vzájemným pohledem (Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století)
In Mutual Views (Czech-Slovenian and Slovenian-Czech Contacts in the 20th Century)
co-organisers: Department of Slavic and Eastern European Studies, Faculty of Arts of Charles University; Department of Slavic Studies of the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, Faculty of Arts of the University in Ljubljana
date: 4–5 November 2010
Conference timetable
Proceedings available

vzajemnymp.jpg

2011

Ruská pomocná akce v Československu: historie, význam, dědictví (k 90. výročí založení)
The ”Russian Action” in Czechoslovakia: History, Meaning and Heritage (On the Occasion of Its 90th Anniversary)

co-organiser: Russian Tradition, civ. org.
date: 4–5 October 2011
Conference timetable
Proceedings available
Photogallery
Exhibition – preview
Exhibition - photogallery

rakcia.jpg

 

2013

Koncepty slovanství / Konzepte des Slawischen (Humboldt Kolleg, Praha, Klementinum, 14.–16.03. 2013)

Concepts of Slavism / Konzepte des Slawischen (Humboldt Kolleg, Prague, Klementinum, 14–16 March 2013)

Co-organizers: Alexander von Humboldt Stiftung, Humboldt-Universität zu Berlin

Date: 14–16 March 2013

Poster

Conference timetable

Press release

 

„Zákon o odporu rozpadu“: zvláštnosti prózy a poezie Varlama Šalamova a jejich vnímání na počátku 21. století

‘The Law on Decay Resistance’: The Singularities of the Prose and Poetry of Varlam Shalamov and Their Perception in the 21st Century

Co-organizers: Civic Association shalamov.ru, Institute for the Study of Totalitarian Regimes

partners of the conference: Mikhail Prokhorov Fund, Institute for Literary Translation in Moscow, Museum of Czech Literature, Committed Non-Party Members Foundation, Vaclav Havel Library, GplusG Publishing House

Date: 17–19 September 2013

Place: Božena Němcová Hall, Museum of Czech Literature

Invitation – (PDF)

Photo gallery

Conference timetable – CZ

Conference timetable – RU

Press release – CZ

Press release – RU

Proceedings available

Exhibition – preview

Exhibition – photo galleryLukáš Babka

Jan 11, 2018
Facebook Twitter Instagram Youtube