National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home About us Professional activities Manuscripts & Early Printed Books Mgr. Tereza Paličková (Professional Activities)

Mgr. Tereza Paličková (Professional Activities)

Mgr. Tereza Paličková (Professional Activities)

Mgr. Tereza Paličková

(*1973, Praha)

Professional Activities within the Department

Deputy Head of the Department of Manuscripts and Early Printed Books

Early Printed Books (Methodology), Database STT, Processing of Export Licenses

Research Focus

- Methodology of Early Printed Books´ Cataloging

- Early Modern Book Culture with the emphasis on the History of Book Printing

- Provenances of Early Printed Books

Projects

- Research into book culture in early modern Bohemia. Priority 2: The Czernin family library, its genesis, history and structure (VaV 2013-2016:  Area 6)

- Virtual reconstruction of scattered provenance Bohemical book groups in domestic and foreign libraries (NAKI 2018-2022)

Other Professional Activities

- Working Group for Historical Collections

 

Bibliography

Monographs

- Manu propria...: sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc., ed. Zuzana ADAMAITIS – Tereza PALIČKOVÁ, Praha: Národní knihovna České republiky, 2012 (ISBN 978-80-7050-614-1)

- PALIČKOVÁ, Tereza – ADAMAITIS, Zuzana, Czerninská rodová knihovna: tisky 16. století czerninské provenience ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky, Praha: Národní knihovna České republiky, 2019 (ISBN 978-80-7050-712-4) [The Czernin Family Library: 16th Century Books of Czernin Provenance in the Collection of the Prague Lobkowicz Library in the National Library of the Czech Republic]

- Vzdělaný čtenář: katalog výstavy: státní zámek Kynžvart, 8.8.-10.10.2020, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2020 (ISBN 978-80-85033-93-9) (hesla v katalogu) [The Educated Reader : the Exhibition Catalogue]

Articles and Papers

- ADAMAITIS, Zuzana – PALIČKOVÁ, Tereza, Zpráva o zpracovávání fondu starých tisků Czerninské knihovny uložené v Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR. Bibliotheca Antiqua 2014: sborník z 23. konference, 5.-6. listopadu 2014, Olomouc. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci; Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2014. pp. 41-48, dostupné také z: http://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-14/05adamaitis-palickova%20.pdf. [The Processing Report about the Collection of Early Printed Books in the Czernin Library Preserved in the Department of Manuscripts and Early Printed Books in the  National Library of the Czech Republic]

- PALIČKOVÁ, Tereza, Ex Bibliotheca Windhagiana, Dějiny a současnost 40/1, 2018, pp. 28-29

- PALIČKOVÁ, Tereza, Zaznamenáno ženskou rukou, Dějiny a současnost 40/6, 2018, pp. 22-23 [Recorded by a Woman's Hand]

- PALIČKOVÁ, Tereza. Bibliotheca nationalis v Národní knihovně ČR. Bibliotheca Antiqua 2019: sborník z 28. konference, 13.-14. listopadu 2019, Olomouc, Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci; Praha: Sdružení knihoven ČR, 2019, pp. 131-141. Dostupné také z: http://vmdelta.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2019/BA2019_Pali%C4%8Dkov%C3%A1.pdf [Bibliotheca Nationalis in the National Library of the Czech Republic]

- PALIČKOVÁ, Tereza. Mezi vědou a uměním. In: Kráčel krajem poutník. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky, Praha: Národní knihovna České republiky, 2020, pp. 160-173 [ Between Science and Art]

Reviews

- (rev.) Sborník Studia bibliographica Posoniensia 2010. Knihovna: knihovnická revue 22/1, 2011, pp. 53-55. ISSN 1801-3252. Dostupné také z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna111/11153palic.htm

Mgr. Tereza Paličková

Mar 30, 2021
Facebook Twitter Instagram Youtube