National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home About us Professional activities Manuscripts & Early Printed Books Mgr. Ondřej Fúsik

Mgr. Ondřej Fúsik

Professional Activities

Mgr. Ondřej Fúsik

(13.11. 1987, Příbram)

Working Activities within the Department

Středověké rukopisy, výstavy, odborné exkurze

Research Focus

- Latina jako lingua franca

- Středověké latinské rukopisy

- Digital humanities

- Překlady bible do vernakulárních jazyků (zejména angličtiny)

Projects

- Lindat/Clariah-CZ (FF UK)

- Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti / Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building (CoRe) (FF UK)

Other Professional Activities

- European Open Science Centre (FF UK)

- Centrum pro Digital humanities (FF UK)

- Centrum pro Studium středověku (FF UK)

Bibliography

Monography

- DOLEŽALOVÁ, Lucie – KRÁLOVÁ Magda – TŘÍSKA Pavel – KOZÁK Jakub – LOUŠOVÁ Kristýna – BENDOVÁ Berenika – ROČEK Martin – FÚSIK Ondřej – FREŠEROVÁ Eliška – KRÁLOVÁ LESNÁ Aneta – ŠENK Martin – SMETANOVÁ Zuzana – PAVLÍKOVÁ Anna – COUFAL Dušan – SVOBODOVÁ Andrea – LUŽNÝ Michael, Opuscula. Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče. Praha: Scriptorium, 2022 [Unknown brief texts from the manuscripts of Crux de Telč]

- DOLEŽALOVÁ Lucie – PACOVSKÝ Karel – PÁTKOVÁ Hana – ZILYNSKÁ Blanka – FÚSIK Ondřej – MÜLLEROVÁ Světlana – PAVLÍKOVÁ Anna – SMETANOVÁ Zuzana – DRAGOUN Michael – DIENSTBIER Jan – SVOBODOVÁ Andrea – VOLEKOVÁ Kateřina – TREPEŠ Ondřej – ZÁRUBA František – THEISEN Maria – KREISINGEROVÁ Hana – HOMOLKOVÁ Milada, Lipnická bible: Štít víry v neklidných časech pozdního středověku. Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2021 [The Lipnice Bible 1421–2021: A Shield of Faith for Turbulent Times]

Articles and Papers

- FÚSIK Ondřej, Referencing female characters in the Old English Heptateuch translation of Genesis. in: Translation Automatisms in the Vernacular Texts of the Middle Ages and Early Modern Period, Turnhout: Brepols, 2023, s. 156–161

- FÚSIK Ondřej – NOVOTNÁ Alena, The adjective (ge)sælig in Old English prose: Towards a characterisation of the lexical field of holiness in Old English. In: Structuring historical languages and dictionaries. Computational corpus linguistics and lexicography in the digital era

Reviews

- (rec.) SAUER Hans – KIRNER-LUDWIG Monika. Evolution of English: Studying the past, understanding the present. Tübingen: Staufenburg, 2021. Linguistica Pragensia 32/2, 2021 [online], s. 261–262.

Exhibitions

- spolu s DOLEŽALOVÁ Lucie et al., Rukopisy Kříže z Telče (2023), Státní oblastní archiv Třeboň [Manuscripts of Crux of Telč]

- spolu s DOLEŽALOVÁ Lucie et al., Ošklivé rukopisy Kříže z Telče" (2023), Národní knihovna ČR [Ugly Manuscripts of Crux of Telč]

- spolu s PACOVSKÝ Karel, et al., Do Borovan s Tím! Středověký Klášter a Jeho Knihy" (2022),  Knihovna Augustina Dubenského, Borovany [To Borovany! Medieval Monastery and Its Books]

- spolu s DOLEŽALOVÁ Lucie – PACOVSKÝ Karel – MÜLLEROVÁ Světlana – DRAGOUN Michal – VOLEKOVÁ Katerina – SVOBODOVÁ Andrea – DIENSTBIER Jan et al. "Lipnická Bible 1421-2021: Štít Víry Do Neklidné Doby" (2021), Státní hrad Lipnice, Lipnice nad Sázavou, Národní knihovna ČR [The Lipnice Bible 1421-2021 – A Shield of Faith in Turbulent Times]

International Research and Internships

- University of Oxford, Oxford, Spojené království (2023)

- University of Cambridge, Cambridge, Spojené království (2023)

- Cambridge University Library, Cambridge, Spojené království (2022)

- Universidad de La Rioja, Logroño, La Rioja, Španělsko (2022)

- Digital Scholarly Editions: Manuscripts, Texts, and TEI Encoding, Klosterneuburg, Rakousko (2021)

- Digital Scholarly Editions: Manuscripts, Texts, and TEI Encoding, Stresa, Itálie (2019)

Conferences

- spolu s DOLEŽALOVÁ Lucie – PACOVSKÝ Karel – MÜLLEROVÁ Světlana – HOMOLKOVÁ Milada – FÚSIK Ondřej, Lipnická bible z roku 1421, Z Klementinských pokladů, Národní knihovna české republiky (2021), přednáška.

- International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, Logrono (16.06.2021 - 18.06.2021) s příspěvkem The adjective gesælig in Old English prose: towards a characterization of the lexical field of holiness in Old English spolu s NOVOTNÁ Alena,.

- Mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace, Kostelec nad Černými lesy (20.10.2021 - 22.10.2021) s příspěvkem Je to překlad? - Identifikace staroanglických překladových textů z latiny a jejich charakteristika.

- Translation Automatism in Early Vernacular Texts: Units, Clusters, Networks, Verona (09.06.2022 - 11.06.2022) s příspěvkem Translation of Female References in the Old English Heptateuch.

- European Society for the Study of English Conference 2022, Mainz (29.08.2022 - 02.09.2022) s příspěvkem Þæt is on Engliscre spræce: Latin in Old English texts: creating a sub-corpus spolu s NOVOTNÁ Alena

- Prague Medieval DH Storming, Praha (23.02.2023 - 24.02.2023) s příspěvkem Repository Lindat/CLariah-CZ.

- Medieval Latin Colloquium Prague – Zurich, Zürich (14.02.2023 - 17.02.2023) s příspěvkem Customs of the vigil of St. John the Baptist spolu s FREŠEROVÁ Eliška – TŘÍSKA Pavel.

- Old English Syntax and Semantics 2019 Symposium, Logrono (08.11.2019 - 09.11.2019) s příspěvkem Creating a Latin-OE parallel corpus for contrastive analysis spolu s VOLNÁ Veronika.

- Multilingualism in Medieval and Early Modern Europe, Praha (30.11.2022) s příspěvkem The book Exodus in the Old English Heptateuch concerning the Translation of Female References.

- Mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace 2022, Kostelec nad Černými lesy, 12.10.2022 - 14.10.2022 s příspěvkem Latinské adjektivum "sanctus" v kontextu lexikálního pole svatosti ve staroanglických prozaických textech.

- Historický text a jeho interpretace, Kozojedy (18.09.2023 - 20.09.2023) s příspěvkem Můj pomvěd Chat GPT.

- 32nd International Conference of the Spanish Society for Medieval English Languages and Literature (SELIM), Logrono (14.09.2022 - 16.09.2022) s příspěvkem "He is sunu witodlice þæs gebletsodan Godes": Characterising the lexical field of holiness in Old English prose: gebletsod and gehalgod spolu s NOVOTNÁ Alena.

- Latin Texts and Manuscripts from Late Medieval Bohemia and DH, Paříž (07.04.2022 - 08.04.2022) s příspěvkem The Lipnice Bible online spolu s MÜLLEROVÁ, Světlana – PACOVSKÝ, Karel

- Medieval Studies in the Digital World, Bergen (19.06.2023 - 23.06.2023) s příspěvkem ONCO: Compiling an Old Norse Corpus spolu s MÜLLEROVÁ Světlana, s příspěvkem Worshop One "Digital Editions" spolu s ROČEK, Martin - TŘÍSKA, Pavel - PACOVSKÝ, Karel

- MÜLLEROVÁ Světlana – KOZÁK Jakub – FÚSIK Ondřej – LOUŠOVÁ Kristýna Zdislava. Rozmanitá malá dílka perem Kříže z Telče. přednáška.  Z Klementinských překladů. Národní knihovna České Republiky, 2023.

Next Activities

- DOLEŽALOVÁ Lucie – FÚSIK Ondřej – KOZÁK Jakub – MÜLLEROVÁ Světlana – PACOVSKÝ Karel – PAVLÍKOVÁ Anna – PÁTKOVÁ Hana – ROČEK Martin – SMETANOVÁ Zuzana – SVOBODOVÁ Andrea – THEISEN Maria – TREPEŠ Ondřej, Lipnická bible - online aplikace. popularizující internetová prezentace. [S.l.], 2021. (FF UK)

- DOLEŽALOVÁ Lucie – BAJEROVÁ Tereza Marie – FÚSIK Ondřej – PACOVSKÝ Karel – ROČEK Martin, Křížův školský sborník A 4. popularizující internetová prezentace. [S.l.], 2022. (FF UK)

- DOLEŽALOVÁ Lucie – BENDOVÁ Berenika – DRAGOUN Michal – FÚSIK Ondřej – HLAVÁČKOVÁ Veronika – KOZÁK Jakub – PACOVSKÝ Karel – ROČEK Martin – TŘÍSKA Pavel. Opuscula - korpus latinských textů z rukopisů Kříže z Telče. internetový zdroj. [S.l.], 2022.

- video spolu s KOZÁK Jakub – SAVČENKO Tomáš – FREŠEROVÁ Eliška, Kolofony Kříže z Telče videonahrávka

- video spolu s LOUŠOVÁ Kristýna Zdislava – SAVČENKO Tomáš – FREŠEROVÁ Eliška, Filigrány v Křížových rukopisech. videonahrávka

Mgr. Ondřej Fúsik

Mar 28, 2024
Facebook Twitter Instagram Youtube