National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home About us Professional activities Manuscripts & Early Printed Books Mgr. David Mach (Professional Activities)

Mgr. David Mach (Professional Activities)

Mgr. David Mach (Professional Activities)

Mgr. David Mach

Professional Activities within the Department

Knihopis českých a slovenských tisků [Database "Knihopis" of Czech and Slovac prints]

Bohemian early printed books

Research Focus

- Cataloging of early printed books

- National retrospective bibliography

Projects

- Knihověda.cz: Portál k dějinám knižní kultury do roku 1800 (NAKI II DG16P02H015: 2016-2020) [Knihověda.cz: The Portal to the Czech Book History until the 1800]

 

Bibliography

Articles and Papers

- MACH David, Knihovna Matice slezské se představuje. 1. část, Čtenář 59/10, 2007, pp. 281-282 [The Library of Matice slezská. First Part]

- MACH David, Knihovna Matice slezské se představuje. 2. část, Čtenář 59/11, 2007, pp. 324-326 [The Library of Matice slezská. Second Part]

- MACH David – ŠÍCHA Vojtěch, Pozdrav PhDr. Anežce Baďurové, Knihy a dějiny: zvláštní číslo, 2012, p. 231 [Greetings to PhDr. Anežka Baďurová]

- MACH David, PhDr. Richterová a studium knihovědy, in: Manu propria: sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc, ed. Zuzana ADAMAITIS– Tereza PALIČKOVÁ, Praha: Národní knihovna České republiky, 2012, pp. 13-14 [PhDr. Richterová and the Study of Bibliography]

- MACH David, Knihopis českých a slovenských tisků stále žije!, Ikaros 17/2, 2013 (online: http://www.ikaros.cz/knihopis-ceskych-a-slovenskych-tisku-stale-zije , cit. 2015-04-14) [Bibliography Knihopis of Czech and Slovak Early Printed Books is still alive!]

- MACH David, Josef Kögler a Jan Kohout: životopis editorů třetího vydání Koniášova Klíče, Knihy a dějiny 20/1-2, 2013, pp. 82-90 [Josef Kögler and Jan Kohout: Biography of the Editors of the Third Edition of Koniáš's Klíč]

- MACH David, Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny, Knihovna: knihovnická revue 25/2, 2014, pp. 102-108 [Actual Status of the Editon of the Supplements to Knihopis and the Museum Libraries]

- MACH David, Evangelický rukopisný sborník ze čtyřicátých let 19. století, Knihy a dějiny 22/1-2, 2015, pp. 40-60 [Evangelical Manuscript Anthology from 1840s]

- MACH David, Cestopis Kryštofa Haranta, Biblio: o knihách ze všech stran 4 (9)/5, 2016, p. 27 [Travel Book of Kryštof Harant]

- MACH David, Knihopis českých a slovenských tisků a jeho integrace do portálu Knihověda.cz., Knihovna: knihovnická revue 27/2, 2016, pp. 35-53 [Bibliography Knihopis of Czech and Slovak Early Printed Books and Its Integration into the Electronic Portal Knihověda.cz]

- MACH David, Tisk Pavla Sessia z roku 1623 s kopiemi grafik od Albrechta Dürera, Knihy a dějiny 24/1-2, 2017, pp. 6-28 [The print of Pavel Sessius from the Year 1623 with Copies of Albrecht Dürer]

- MACH David, Českojazyčné modlitební knihy 18. století tištěné antikvou a počátky tohoto tiskového písma v českém knihtisku, Knihovna: knihovnická revue 29/2, 2018, pp. 51-73 [Czech Language Prayer-books of the 18th Century Printed in Roman Type and the Origin of This Printing Type in Czech Typography]

- MACH David, Českojazyčné slabikáře a čítanky z přelomu 18. a 19. století tištěné antikvou, Knihovna: knihovnická revue 30/2, 2019, pp. 61-84 [Czech Language Primers and Reading-books from the Turn of the 18th and 19th Centuries Printed in Roman Type]

- MACH David – CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ Alena, Ancient book "History of Tamerlane", in: Čechija respublikaci tŭplamlari = The collections of the Czech Republic = Sobranija Češskoj Respubliki. Toškent: East Star Media: Zamon Press Info, 2019, pp. 328-336

- MACH David, Pronikání antikvy do českojazyčných textů vydaných v zahraničí, in: S knihou v ruce: kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové, ed. Alena CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ, Praha: Národní knihovna České republiky, 2020, pp. 197-210 [Infiltration of Roman Type into Czech-language Texts Published Abroad]

Reviews

- (rev.) VOIT Petr, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí I., Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557, Praha: KLP, 2013, (ISBN 978-80-86791-98-2), in: Ikaros 18/7, 2014 (online: http://www.ikaros.cz/cesky-knihtisk-mezi-pozdni-gotikou-a-renesanci , cit. 2015-04-14) [Czech Printmaking Between Late Gothic and Renesance I.]

- (rev.) ŠIMEČEK Zdeněk – TRÁVNÍČEK Jiří, Knihy kupovati: Dějiny knižního trhu v českých zemích, Praha: Academia, 2014, (ISBN 978-80-200-2404-6), in: Knihovna plus 1, 2015 (online: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus151/mach.htm , cit. 2015-04-14) [Books to buy: History of the book market in the Czech lands]

Mgr. David Mach

Mar 30, 2021
Facebook Twitter Instagram Youtube