National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Seminars, symposiums, colloquia Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2012

Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2012

Na trnitých cestách života a tvorby (sympozium konané u příležitosti životního jubilea PhDr. Františka Kautmana, CSc.)
On thorny road of life and work (a symposium held to celebrate a life jubilee of PhDr. František Kautman, CSc.)
Co-organizers: Dostoyevky’s Society in Prague, Department of Russian Studies and Linguodidactics of the Pedagogical Faculty of Charles University in Prague
Date: January 25, 2012
Timetable 

Vojvodovo (Etnologie české obce v Bulharsku) – přednáška Lenky a Marka Jakoubkových
Vojvodovo (Ethnology of Czech settlement in Bulgaria) – a lecture given by Lenka and Marek Jakoubek
Co-organizer: Bulgarian Cultural Institute in Prague
Date: March 14, 2012
Photogallery 

Nové jevy SOUOSTROVÍ RUSKO (aktuální ruská kultura v širším kontextu) – přednáška Tomáše Glance
New phenomenon ARCHIPELAGO RUSSIA (contemporary Russian culture in a broader context) - a lecture by Tomáš Glanc
Co-organizer: Revolver Revue
Date: March 28, 2012

Osud a dílo filozofa Sergeje I. Gessena (1887–1950) – mezinárodní kulatý stůl
The Fates and Work of the Philosopher Sergei I. Gessen (1887–1950) – an international round-table discussion
Date: 23 May 2012

Beseda s ukrajinskou spisovatelkou Oksanou Zabužko o současném stavu ukrajinské kultury
A Talk with the Ukrainian Writer Oksana Zabuzhko on the Current State of Ukrainian Culture
Co-organizer: Union of Ukrainians in the Czech Republic
Date: 9 October 2012

Přednáška prof. Petera Schreinera Konstantinopol: císařský dvůr a město spojená s představením knihy Konstantinopol. Dějiny a archeologie (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012)
A lecture by Prof. Peter Schreiner, Constantinople: The Imperial Court and the City, connected with a presentation of the Czech edition of his book ‘Constantinople: History and Archaeology’ (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012)
Co-organizer: Pavel Mervart Publishing House
Date: 15 October 2012

Češi v Rusku (beseda Alexandra a Diny Muratovových, autorů knihy Osudy Čechů v Rusku, XX. století: Cesta od Kyjeva do Vladivostoku)
Czechs in Russia (a discussion with Alexander and Dina Muratov, the authors of the book Osudy Čechů v Rusku [The Fates of the Czechs in Russia in the 20th Century: The Way from Kiev to Vladivostok])
Co-organizer: Russian Tradition, civ. org.
Date: 4 December 2012

Lukáš Babka

Jan 07, 2014
Facebook Twitter Instagram Youtube