National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Seminars, symposiums, colloquia Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2009

Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2009

Slavnostní předání cen Torzo naděje “sedmi spravedlivým, bojujícím svými činy i celým svým životem za pravdu a právo” (spolupořadatel)
Ceremonial awarding of the prize Fragment of Hope to ”the seven fair people, fighting for truth and justice with their acts and all life” (co-organizer)

Initiator and main organizer: Committed Non-Party Members Foundation
Date: January 14, 2009, The Mirror chapel in Klementinum
Gallery
Press release 


Prezentace knihy “Dom v izgnanii (Očerki o russkoj emigracii v Čechoslovakii 1918–1945)
Presentation of the book ”Dom v izgnanii (Ocherki o russkoi emigratsii v Chekhoslovakii 1918–1945)”
Co-organizer: Ruská tradice, o.s.
Date: January 28, 2009


Prezentace antologie současné ukrajinské povídky “EXPRES UKRAJINA” (Zlín: Kniha Zlín, 2008) a diskuse s její editorkou Ritou Kindlerovou věnovaná vzniku knihy a stavu současné ukrajinské literatury
Presentation of the anthology of Ukrainian contemporary short stories ”Expres Ukrajina” (Zlín: Kniha Zlín, 2008) and a discussion with its editor, Rita Kindlerova, dedicated to genesis of the book and to contemporary Ukrainian literature
Date: February 11, 2009


Unikáty ukrajinských emigrantských periodik ve Slovanské knihovně a jejich význam pro amerického badatele – přednáška pana Alexandra Lushnyckého (Moylan, USA), doprovodná akce výstavy “Hlasy vyhnaných – Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945)”
Uniques of Ukrainian Emigrant Periodicals in the Slavonic Library and Their Importance for an American Researcher – a lecture of Alexander Lushnycky (Moylan, USA), an accompanying event to the exhibit ”Voices of the Banished – Periodical Press of the Emigration from Soviet Russia (1918–1945)”
Date: April 22, 2009


Nezapomínejte na nás. Periodika ruské emigrace z území Číny ve sbírce pražské Slovanské knihovny – přednáška paní Olgy Bakich (Toronto, Kanada), doprovodná akce výstavy “Hlasy vyhnaných – Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945)”
Do Not Forget Us. Periodicals of Russian Emigration Published in China in Collections of the Slavonic Library – a lecture of Olga Bakich (Toronto, Canada): an accompanying event to the exhibit ”Voices of the Banished – Periodical Press of the Emigration from Soviet Russia (1918–1945)”
Date: May 13, 2009


“Opričnina podle Sorokina” – setkání se spisovatelem Vladimirem Sorokinem konané u příležitosti českého vydání knihy “Den opričníka”
”Oprichnina According to Sorokin” – a meeting with the writer Vladimir Sorokin on the occasion of Czech publication of the book “Den opričníka”
Date: October 9, 2009
Gallery
Press release


Stránky z ruských dějin (prezentace naučně vzdělávací knižního projektu “Rossija zabytaja i něizvěstnaja”)
Pages from Russian History (presentation of the educative book project ”Rossiya zabytaya i neizvestnaya”) – with authors and chief editors Valentina A. Blagovo and Sergei A. Sapozhnikov
Co-organizer: Russian Centre of Science and Culture in Prague
Date: October 21, 2009


Mnohojazyčné dědictví staré Litvy (představení knižní produkce Ústavu pro litevskou literaturu a folklor ve Vilniusu)
Polylingual Heritage of Old Lithuania (presentation of book production of the Institute for Lithuanian Literature and Folklore in Vilnius)
Co-organizers: Institute of Slavonic and East European Studies of the Faculty of Arts of Charles University, Embassy of Lithuania in the Czech Republic
Date: November 24, 2009
Lukáš Babka

Sep 18, 2012
Facebook Twitter Instagram Youtube