National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Seminars, symposiums, colloquia Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2008

Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2008Enhancing Library Resources through Electronic Technologies – a lecture of Bradley L. Schaffner, the head of the Slavic Department of the Widener Library (Harvard College Library)
co-organiser: Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
date: 10th March 2008


Prezentace dvousvazkové antologie “Kapitoly z minulosti česko-bulharských kulturních vztahů” (usp. Dana Hronková, Marija Manolova-Motejlová a Eli Mandažieva. Praha, 2005, 2007. )
Presentation of the two-volume anthology ”Chapters on History of Czech-Bulgarian Cultural Relations” (eds. Dana Hronková, Marija Manolova-Motejlová and Eli Mandažieva. Prague, 2005, 2007.)
co-organiser: Bulharská kulturně osvětová organizace v ČR
Under the auspices of: Bulharský kulturní institut v Praze
date: 17th April 2008


Prezentace tří knih s tematikou “Skit (Skit poetov) / Poustevna (Poustevna básníků)”
Presentation of three books on ”Skit (Skit poetov) / Hermitage of Poets”
Presented books include: Oleg M. Malevich (ed.), Poety prazskogo ”Skita”, 2 vols. (Saint Petersburg, 2005, 2007); Liubov Beloshevskaia (ed.), with Viacheslav P. Nechaev, ”Skit” Praga 1922–1940: antologiia, biografii, dokumenty (Moscow, 2006); Jana Kostincová, Poustevna básníků – básníci Poustevny (Prague, 2008).
co-organisers: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Katedra slavistiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, with the support of the Russian Embassy in the Czech Republic
date: 22nd October 2008
Lukáš Babka

Sep 18, 2012
Facebook Twitter Instagram Youtube