National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Seminars, symposiums, colloquia Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2007

Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2007

Kolokvium “Současná litevská kultura v českém prostředí”
Colloquium ”Current Lithuanian culture in the Czech environment”

co-organisers: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Lithuanian Embassy in the Czech Republic
date: 17 April 2007


“Ve znamení knihy” – literární čtení věnované překladatelce a nositelce Ceny Premia Bohemica za rok 2006 Margaritě Kyurkchievě
”In the sign of book” – Literary reading dedicated to Margarita Kyurkchieva, the translator and laureate of the Premia Bohemica Award for 2006
co-organisers: Bulharský kulturní institut v Praze, Obec spisovatelů
date: 25 April 2007


Setkání s makedonským básníkem Ristem Lazarovem a prezentace výboru jeho veršů o Praze a Česku “Čechovábení”
Discussion with a Macedonian poet Risto Lazarov and presentation of selection of his poetry about Prague and Bohemia ”Čechovábení”
co-organisers: Společnost přátel jižních Slovanů
date: 3 May 2007


Mezinárodní odborné kolokvium “Zofka Kveder (1878-1926): Recepce její tvorby ve 21. století”
International colloquium ”Zofka Kveder (1878-1926): Reception of her work in the 21st century”
co-organisers: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Velvyslanectví Slovinské republiky v ČR
date: 6.-7 June 2007


Prezentace antologie “Koráb korálový: tisíc let charvátské poezie v díle stovky básníků” (sest. Dušan Karpatský, Fori Prague, 2007)
Presentation of the anthology “Koráb korálový: tisíc let charvátské poezie v díle stovky básníků” (edited by Dušan Karpatský, Fori Prague, 2007)
co-organiser: Croatian Embassy in the Czech Republic
date: 25 June 2007


Prezentace knihy Prof. Danuše Kšicové “Od moderny k avantgardě: rusko-české paralely” (Brno, 2007)
Presentation of the book by Prof. Danuše Kšicová ”Od moderny k avantgardě: rusko-české paralely” (Brno, 2007)
co-organiser: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
date: 10 October 2007


Pravo na imja: osobennosti biografiki (biografičeskogo metoda) v XX. veke – přednáška ředitele moskevské knihovny hnutí Memorial Borise I. Belenkina
Pravo na imja: osobennosti biografiki (biografičeskogo metoda) v XX. veke – a lecture by the director of Moscow library of the Memorial society Boris I. Belenkin
date: 11 October 2007
Lukáš Babka

Sep 18, 2012
Facebook Twitter Instagram Youtube