National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Seminars, symposiums, colloquia Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2006

Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2006

Kolokvium pořádané u příležitosti významného životního jubilea Prof. PhDr. Radegasta Parolka, DrSc.


Colloquium organised on the occasion of a jubilee of Prof. PhDr. Radegast Parolek, DrSc.
co-organisers: Společnost Dostojevského, Česká asociace rusistů, Společnost přátel národů východu
date: 17 January 2006


Prezentace výboru poezie ukrajinské emigrantské básnířky Halji Mazurenko “Akvarely” (usp. A. Morávková)
Presentation of anthology of poetry by Ukrainian émigré writer Halia Mazurenko ”Aquarelles” (edited by A. Morávková)
co-organisers: Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, Česká asociace ukrajinistů
date: 27 February 2006


Sympozium “Balto-slavica na prahu století” věnované životnímu jubileu profesora Jiřího Marvana
Symposium ”Balto-Slavica at the turn of the century” dedicated to the jubilee of Professor Jiří Marvan
co-organiser: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
date: 19 April 2006
Proceedings available


Prezentace knihy Borise Goľdberga “O Prage s ulybkoj – Legendy i fakty” (Praha, 2005)
Presentation of Boris Goľdberg’s book ”O Prage s ulybkoj – Legendy i fakty” (Praha, 2005)
date: 20 April 2006


Prezentace knihy Prof. Iva Pospíšila “Ruský román znovu navštívený” (Nadace Universitas, Brno 2005)
Presentation of Prof. Ivo Pospíšil’s book ”Russian novel revisited” (Nadace Universitas, Brno 2005)
co-organisers: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
date: 17 May 2006


Po stopách fenomenologie v ruské literatuře a ruské literární vědě (setkání konané při příležitosti vydání knihy Zdeňka Mathausera “Báseň na dosah eidosu”)
Tracing phenomenology in Russian literature and Russian literary studies (meeting on the occasion of publication of Zdeněk Mathauser’s book ”Báseň na dosah eidosu”
co-organiser: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
date: 19 June 2006


Seminář “Boris Valentinovič Jakovenko - filosof a historik ruské filosofie (mezníky života a díla)”
Seminar ”Boris Valentinovich Iakovenko – philosopher and historian of Russian philosophy (thresholds of his life and work)”
co-organiser: Ruské středisko vědy a kultury v Praze
date: 3 October 2006


Seminář Olena Teliha (1906-1942) život a dílo ukrajinské básnířky”
Seminar ”Olena Teliha (1906-1942), life and work of a Ukrainian poetess”
co-organiser: Sdružení Ukrajinek v České republice
date: 31 October 2006


“Dostojevskij dnes” - seminář s mezinárodní účastí konaný u příležitosti 500. výročí rodu Dostojevských
”Dostoyevsky today” – international seminar organised on the occasion of 500th anniversary of Dostoyevsky family
co-organisers: Společnost Dostojevského, Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Česká asociace rusistů
date: 27 November 2006
Proceedings available
Lukáš Babka

Sep 18, 2012
Facebook Twitter Instagram Youtube