National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Seminars, symposiums, colloquia Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2004

Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2004

Sympozium k osmdesátinám prof. PhDr. Světly Mathauserové, DrSc.
Symposium on the occasion of eightieth birthday of prof. PhDr. Světla Mathauserová, DrSc.
co-organiser: Klub rusistů Obce překladatelů
date: 6 April 2004
Proceedings available


Cyklus tří přednášek Any Vasić "Středověké kláštery Srbska a Černé Hory"
Cycle of three lectures of Ana Vasić "Medieval monasteries of Serbia and Monte Negro"
co-organiser: Společnost přátel jižních Slovanů
date: 2 June, 5 October and 25 October 2004


Mezinárodní sympozium "Džambul Džambajev a sovětská kultura 30. let"
International symposium "Dzhambul Dzhambaev and the Soviet culture of the 1930s"
co-organisers: Universität Konstanz - Slavistik/Literaturwissenschaft, Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
date: 11 June 2004


Střípky z poválečné rusistiky (setkání u příležitosti nedožitých 80. narozenin prof. PhDr. Miroslava Drozdy, DrSc.)
Fragments of the post-war Russian studies (meeting on the occasion of eightieth birthday of prof. PhDr. Miroslav Drozda, DrSc.)
co-organiser: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
date: 20 October 2004


Jazykovědná rusistika na přelomu generací (Konference k nedožitým 80. narozeninám prof. PhDr. Vladimíra Barneta, CSc.)
Linguistic Russian studies on the generational threshold (Conference on the occasion of the eightieth birthday of prof. PhDr. Vladimír Barnet, CSc.)
co-organiser: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
date: 21 October 2004


Mezinárodní setkání na téma "Inventing Slavia / Изобретение славии"
International meeting discussing "Inventing Slavia / Изобретение славии"
date: 12 November 2004
Proceedings available


Téma hladu v letech 1921–1923 v ukrajinské drobné próze – přednáška
The theme of hunger of 1921–1923 in Ukrainian short stories – a lecture
co-organiser: Česká asociace ukrajinistů
date: 24 November 2004


Vědecká konference "Jak čteme ruské klasiky" pořádaná u příležitosti 100. výročí úmrtí A. P. Čechova
Academic conference "How we read Russian classics" organised on the occasion of the 100th anniversary of A. P. Chekhov’s death
co-organisers: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Divadelní ústav, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Česká asociace rusistů
date: 26 and 27 November 2004
Proceedings available


"Jsem článek, řetěz netrhám" – setkání nad prvním výborem básnické a esejistické tvorby Vladislava Chodaseviče "Těžká lyra"
"I am a link, I do not break the chain" – meeting on the occasion of publication of the first anthology of poetic and essayistic work of Vladislav Khodasevich "Heavy Lyre"
co-organiser: Společnost Mariny Cvětajevové
date: 2 October 2004Lukáš Babka

Dec 03, 2012
Facebook Twitter Instagram Youtube