National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Seminars, symposiums, colloquia Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2003

Selection of academic activities organised by the Slavonic Library in 2003

Prezentace knihy Ivana Savického "Praga i zarubežnaja Rossija (Očerki po istorii russkoj emigracii 1918-1938 gg.)"
Presentation of Ivan Savicky's book "Praga i zarubezhnaia Rossiia (Ocherki po istorii russkoi emigratsii 1918-1938 gg.)"

co-organiser: Civic association "Ruská tradice"
date: 6 February 2003


Prezentace publikace: Česko-bulharský slovník ve dvou dílech (Trud & Prozorec, Sofie, 2002)
Presentation of the publication: Czech-Bulgarian Dictionary in two volumes (Trud & Prozorec, Sofie, 2002)
co-organiser: Bulgarian Cultural Institute in Prague
date: 27 February 2003


Kozáci jako žoldnéři v českých službách v XVI. a XVII st. – přednáška Jany Šámalové
Cossacks as mercenaries in Czech service in the 16th and 17th centuries – lecture by Jana Šámalová
co-organiser: Česká asociace ukrajinistů
date: 20 March 2003


1953: Šance pro mír? (Kontinuita a diskontinuita studené války v měsících po smrti Josefa Vissarionoviče Stalina) – kulatý stůl
1953: Chance for peace? (Continuity and discontinuity of the Cold War in the months after the death of Joseph Vissarionovich Stalin)
co-organisers: Pražský web pro studenou válku, Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v ČR
date: 27 March 2003


Kolokvium k osmdesátinám Jiřího Honzíka
Colloquium on the occasion of eightieth birthday of Jiří Honzík
date: 14 October 2003
Proceedings available


Jan V. Lego (1833–1906) - Kolokvium o česko-slovinských kulturních stycích
Jan V. Lego (1833-1906) – Colloquium about Czech-Slovenian cultural contacts
co-organisers: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Slovenian Embassy in the Czech Republic
date: 23 October 2003
Proceedings available


Prezentace antologie bulharské moderní povídky "Narodili jsme se jako draci"
Presentation of the anthology of Bulgarian modern short stories "Narodili jsme se jako draci"
date: 10 November 2003Lukáš Babka

Dec 03, 2012
Facebook Twitter Instagram Youtube