National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Exhibitions Exhibitions organised by the Slavonic Library in 2008

Exhibitions organised by the Slavonic Library in 2008

 
Slované a islám
Slavs and Islam
authors: Michal Téra and Michal Řoutil
date: 11. December 2007 – 31. January 2008
slovane-islam.jpg
 
Doteky zatracenců (Obrazy s motivy ruské klasické literatury s prozaickým doprovodem Moniky Neumannové)
Touches of the Reprobates (Pictures with motifs of Russian classical literature accompanied by a prose of Monika Neumannová)
author: Leo Vaniš
date: 5. February – 11. April 2008
doteky-zatracencu.jpg
 
Synergie Slovinců s Čechy (výstava věnovaná česko-slovinským kulturním vztahům v letech 1991-2008)
Synergy of Slovenes and Czechs (an exhibition dedicated to Czech-Slovene cultural relations between 1991 and 2008)
authors: Aleš Kozár and Radek Novák
co-organiser: Velvyslanectví Slovinské republiky v ČR
date: 19. March – 30. May 2008
synergie-slovincu.jpg
 
Jan Slavík a Rusko (doprovodná akce konference “Život plný střetů” věnované životu a dílu historika Jana Slavíka (1885–1978) pořádané u příležitosti 30. výročí jeho úmrtí)
Jan Slavík and Russia (an accompanying exhibition to the conference "Life of Clashes" dedicated to the life and work of the historian Jan Slavík (1885-1978)
organized on the occasion of the 30th anniversary of his death)
authors: Jiří Vacek and Anastasia Kopřivová
date: 21. April – 4. July 2008
slavik-karikatura-m.jpg
 
Paradoxy 20. století: Nikolaj Jefremovič Andrejev (1908–1982) – doprovodná akce konference
“Ruská emigrantská kultura a humanitní vědy v meziválečném Československu: oblasti odborné vzájemné spolupráce”
Paradoxes of the 20th Century: Nikolai Yefremovich Andreev (1908–1982) – an accompanying exhibition to the conference
”Culture of the Russian Emigration and Humanities in Inter-war Czechoslovakia: Spheres of Cooperation”
author: Anastasia Kopřivová
co-organisers: Národní archiv, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i.
date: 13 September – 21 November 2008
andrejev-m.jpg
 
Ruské inspirace v díle Michaela Romberga
Russian Inspirations in the Work of Mikhail Romberg
authors: Jiří Klapka and Anastasia Kopřivová
co-organisers: Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost, with the support of the Ministery of Culture of the Czech Republic
date: 27 November 2008 – 16 January 2009
Photogallery from the exhibition
romberg-m.jpg
 


Lukáš Babka

Sep 18, 2012
Facebook Twitter Instagram Youtube