National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Exhibitions Exhibitions organised by the Slavonic Library in 2007

Exhibitions organised by the Slavonic Library in 2007

Oton Berkopec (1906-1988): Slovinec mezi Čechy
Oton Berkopec (1906-1988): A Slovenian among the Czechs
author: Milada K. Nedvědová
date: January-February 2007


“Naga dusza” – polští literáti a výtvarníci přelomu století (1890–1918)
”Naga dusza” – Polish writers and painters at the turn of the century (1890–1918)
authors: Tereza Svobodová a Hana Opleštilová
date: March-April 2007


Bosna i Hercegovina u češkim izvorima (Bosna a Hercegovina v českých pramenech)
Bosna i Hercegovina u češkim izvorima (Bosnia and Herzegovina in Czech Sources)
author: Adin Ljuca
co-organisers: Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině
date: 20 April – 3 May 2007 (Sarajevo); 16 May – 1 June 2007 (Banja Luka); 13–22 June 2007 (Tuzla)


Jan Gebauer: jazykovědný a literárněvědný odkaz (u příležitosti 100. výročí Gebauerova úmrtí)
Jan Gebauer: his philological and literary studies legacy (on the occasion of 100th anniversary of his death)
author: Jiří Vacek
date: 10 May – 31 July 2007


Dmytro Antonovyč a ukrajinské umění: organizátor vědy, vzdělanosti a muzejnictví v emigraci (u příležitosti 130. výročí Antonovyčova narození)
Dmytro Antonovych and Ukrainian art: Organiser of science, art and museums in exile (on the occasion of 130 anniversary of Antonovych’s birth)
authors: Oksana Pelenska, Anastazia Lukáčová
co-organisers: Česká asociace ukrajinistů, Národní archiv, Státní oblastní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
date: 6 August – 27 September 2007


Svrchovaný pán Novgorod Veliký
The Lord Novgorod the Great
authors: Jitka Komendová, Michal Řoutil
co-organisers: Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Katedra slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
date: 2 October – 23. November 2007


Lukáš Babka

Sep 11, 2017
Facebook Twitter Instagram Youtube