National Library of the Czech Republic

  • our website
  • main catalogue
  • eds katalog
You are here: Home Slavonic Library Academic Activities, Publications Exhibitions Exhibitions organised by the Slavonic Library in 2003

Exhibitions organised by the Slavonic Library in 2003

 

Jazyk jako most (bulharská bohemistika – česká bulharistika)
Language as a bridge (Bulgarian Czech Studies – Czech Bulgarian Studies)
author: Ivana Srbková
co-organiser: Bulharský kulturní institut v Praze
date: 1 February – 1 March 2003


Spisovatelé u mikrofonu – ruští básníci, prozaici a esejisté na Rádiu Svoboda
Writers at microphone – Russian poets, novelists and essayists in the Radio Freedom
author: Ivan Tolstoj
co-organiser: Rádio Svoboda
date: 27 February – 28 March 2003


Úlety a troufalá falza. Jsou snad překlady veršů něco jiného? Výběr z literární práce Zdenky Bergrové a ukázky ilustrací Věroslava Bergra
Blunder and shameless falsification. What else are translations of poems? Selection of literary work of Zdenka Bergrová and illustrations of Věroslav Bergr.
date: 4 – 31 March 2003


Česká historická slavistika 1990–2002
Czech historical Slavistics 1990–2002
author: Marta Hrabáková
date: 4 – 30 April 2003


Plody světla – meditace na ručním papíře (Toni Temenugov)
Fruits of light – meditation on hand paper (Toni Temenugov)
co-organiser: Bulharský kulturní institut v Praze
date: 17 April – 31 May 2003


Kašuby v zrcadle svého písemnictví
Kashubians in the mirror of their literature
author: Vladislav Knoll
co-organiser: Spolek přátel Lužice, editorial board of ”Odroda”
date: May – June 2003


Nebezpečné známosti: V. N. Tukalevskij (1881–1936)
Dangerous Liaisons: V. N. Tukalevskii (1881–1936)
author: Anastasie Kopřivová
date: 3 June – 4 July 2003


Josef Dobrovský (světové kulturní výročí UNESCO) - K 250. výročí narození zakladatele slavistiky.
U příležitosti konání mezinárodního sympozia “JOSEF DOBROVSKÝ, FUNDATOR STUDIORUM SLAVICORUM” (10.–12. 6.).
Josef Dobrovský (UNESCO World Cultural Anniversary) – 250th birthday anniversary of the founder of Slavistics.
On the occasion of international symposium ”JOSEF DOBROVSKÝ, FUNDATOR STUDIORUM SLAVICORUM” (10–12 June)
author: Františka Sokolová
co-organiser: Slovanský ústav Akademie věd ČR
date: 11 June – 29 August 2003


Ruská secesní knižní grafika ve sbírkách Národní knihovny
Russian Art-Noveau book graphic art in the collection of the National Library
date: 4 August – 30 September 2003


Česká, srbská a černohorská literatura ve vzájemných překladech
Czech, Serbian and Montenegrin literature in mutual translations
date: 7 October – 7 November 2003


Ukrajinské studio výtvarných umění - U příležitosti konference Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu (13.–14. 11.)¨
Ukrainian Studio of Plastic Arts in Prague – On the occasion of the conference Ukrainian visual arts in the interwar Czechoslovakia (13-14 November)
date: 13 November – 5 December 2003


Zdenka Pozaićová a Branko Vujanović – jeden pohled na knižní umění v Chorvatsku
Zdenka Pozaićová and Branko Vujanović – one perspective on the book art in Croatia
co-organisers: Czech Embassy in Croatia, Croatian Embassy in the Czech Republic
date: 27 November 2003 – 15 January 2004Lukáš Babka

Oct 30, 2012
Facebook Twitter Instagram Youtube